Ruimtelijk (in)zicht

Als er een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, kan dat gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht.

Er ontstaat een verschil tussen de talige ontwikkeling en de handelingsgerichtheid, de zogenaamde verbaal-performaalkloof. Kinderen met een verbaal-performaalkloof hebben vaak problemen op het gebied van ruimtelijke oriëntatie en motorische problemen. Dit kan zich uiten in:

  • afstand tussen denken en doen
  • moeite met lezen en/of rekenen
  • moeite om te werken onder tijdsdruk
  • het spiegelen van letters en/of cijfers
  • motorische onrijpheid
  • gedragsproblemen
  • faalangst

Mogelijke oorzaken zijn de oogsamenwerking en de neurologische motorische ontwikkeling. Zo kunnen ongeremde primaire reflexen en lateralisatieproblemen de ontwikkeling van het ruimtelijk (in)zicht nadelig beïnvloeden.

Middels gerichte oefeningen is het mogelijk de verbaal-performaalkloof te verkleinen.