Dominantie profiel

Met de DominantieMatrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantie profiel. Daarmee kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat er dwars zit.

Aansluitend kunnen adviezen worden gegeven om het leren te optimaliseren.

 • Waarom luistert mijn kind niet?
 • Waarom praat mijn kind er altijd doorheen?  
 • Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt?  
 • Waarom slaat mijn kind vaak letters en soms zelfs zinnen over? 
 • Waarom spiegelt mijn kind cijfers en/of letters? 
 • Waarom lukt klokkijken maar niet? 
 • Waarom blijft mijn kind spellend lezen? 
 • Waarom let mijn kind op school niet op, maar thuis wel?  
 • Waarom loopt mijn hoogbegaafde kind tegen allerlei problemen aan? 
 • Waarom functioneren kinderen met dyslexie niet allemaal op dezelfde manier?


Leerstijl

Hoe leert een kind en waarom op die manier? En wat te doen als een kind in de stress schiet en het leren niet lukt. Op school willen ze graag weten hoe ze het best kunnen begeleiden. Dit doen we met de DominantieMatrix, ontwikkeld door Will Missot van het CNLS.  

Hersenhelften 

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Het is wel zo dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaald door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft. Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen, schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kunt logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ben je rechtsgericht omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stoom in als het ware. Spiegelingen en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk is omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken en taalgebied. 

Dominantie

Maar dominantie beperkt zich niet tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet- en oordominantie. En dan zijn er ineens een heleboel combinaties mogelijk:

   • 16 rechterhersenhelft combinaties
   • 16 linkerhersenhelft combinaties

De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen. Of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas. Of helemaal links of rechts.

Elk van de 32 mogelijke combinaties zorgt voor een ander functioneringsprofiel. Dat profiel kan weer gekoppeld worden aan de manier van leren en functioneren. Een kleine verandering in het dominantiepatroon geeft een heel ander profiel, wat gevolgen kan hebben voor de leerstijl, interesses, concentratie en gedrag in de klas. 

DominantieMatrixCoach

Zou het niet handig zijn als je weet hoe een kind het beste leert? En hoe het presteert onder stress of als het juist ontspannen is? Wat de optimale plek in de klas is? Wat je kunt verwachten als je het kind in staat stelt om aan het dominantie profiel tegemoet te komen? En wat er aan gedaan kan worden om beter functioneren op school mogelijk te maken?

Ik ben een gecertificeerd DominantieMatrixCoach en kan een behandelplan op maat maken. Naast allerlei adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas, de meest optimale leerstijl en begeleiding, kan er ook ingezet worden op optimaliseringstraining via onder andere BrainGym oefeningen, motorische training, lateralisatietraining, visuele training, auditieve training en ontspanningsoefeningen. 

©CNLS