Beeld en Brein®

We worden allemaal geboren als beelddenker, ook wel de visuele cognitieve stijl genoemd. Een baby neemt alles zintuiglijk waar. Gaandeweg wordt de taal ontwikkeld, ook wel de verbale cognitieve stijl of taaldenken genoemd. Taaldenken is een aangeleerd proces.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen rond hun kleutertijd een voorkeur gaan ontwikkelen voor één van beide cognitieve leerstijlen: de visuele of de cognitieve leerstijl. Rond het tiende jaar heeft dit proces zich voltooid en kun je zeggen of iemand de visuele leerstijl (beelddenken) of de verbale leerstijl (taaldenken) dominant gebruikt.

Op de basisschool wordt er door de leerkracht veel nadruk gelegd op volgorde en details alsmede het verwerken van seriële informatie (tijd en volgorde). Een beelddenker heeft het moeilijk in het talige onderwijs. Deze kinderen willen informatie simultaan (gelijktijdig) verwerken. Het onderscheiden van details is moeilijk voor een beelddenker. Een beelddenker werkt op overeenkomsten en vanuit het geheel.  

De Beeld en Brein methode heeft als doel kinderen te helpen om beter, leuker, sneller en effectiever te leren, zonder stress of faalangst gevoelens. Deze methode maakt daarbij gebruik van zowel het visuele leersysteem (beelddenken) als het verbale systeem (taaldenken). Vooral de combinatie en het integreren van verschillende leerstrategieën blijkt erg effectief. 

Wereldspel 

Met het wereldspel kunnen we beelddenken signaleren en diagnosticeren. Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat gebruikt wordt bij onderwijskundige onderzoeken om te kijken welke cognitieve stijl een kind gebruikt: beelddenken of taaldenken. 
- Welke persoonlijkheidskenmerken laat een kind zien?
- Hoe verwerkt een kind zijn informatie?
- Hoe is de cognitieve ontwikkeling in het onderwijsleerproces?

Beeld en Brein Schoolbasis 

Een training die leerlingen vanaf groep 4 tot en met de brugklas inzicht geeft in de eigen manier van leren. Bovendien geeft de training handvatten om effectiever te kunnen leren en gaat onder meer in op het leren van teksten en het maken van een spreekbeurt/boekbespreking.

Beeld en Brein Puber 

Dit traject voor scholieren uit het voortgezet onderwijs schenkt aandacht aan leermethoden die passen bij het beelddenken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan motivatie, talentontwikkeling, levensstijl, plannen en het stellen van doelen.