Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Indien het (nog) niet helemaal duidelijk is wat de oorzaak van de leer- en/of gedragsproblemen is, dan is een Individueel Onderwijskundig Onderzoek aan te raden.

Dit onderwijskundig onderzoek bestaat uit de onderdelen:

 • Wereldspel (Nel Ojemann)

  Met het wereldspel kunnen we beelddenken signaleren en diagnosticeren. Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat gebruikt wordt bij onderwijskundige onderzoeken om te kijken welke cognitieve stijl een kind gebruikt: beelddenken of taaldenken.

  - Welke persoonlijkheidskenmerken laat een kind zien?
  - Hoe verwerkt een kind zijn informatie?
  - Hoe is de cognitieve ontwikkeling in het onderwijsleerproces? 

 • Visuele screening: lees en/of leerproblemen kunnen ontstaan door een onjuiste samenwerking van de ogen. Met behulp van de bioptor wordt gekeken naar de oogsamenwerking van het kind.  
 • Didactisch onderzoek: de schoolse vaardigheden van het kind worden onderzocht. Door middel van verschillende testen (leestest, spelling- en rekentest) wordt onderzocht wat het didactische niveau van het kind is. 
 • Geheugenonderzoek: middels de geheugentest van Vester kunnen we inzicht krijgen in het visuele geheugen, het auditieve geheugen, het leesgeheugen en het kinesthetisch geheugen.  
 • Non-verbale intelligentietest (Raven): de Raven test geeft een indicatie van de algemene cognitieve vaardigheden. 

Een volledig Beeld en Brein Individueel Onderwijskundig Onderzoek kost € 325,=. Losse onderdelen zijn in overleg ook mogelijk, daarbij wordt het uurtarief gehanteerd.