Jamara rekenen

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Kinderen die op school vastlopen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben: 

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Terug naar de basis

Bij Jamara wordt uitgegaan van de volgende punten:

 • EĆ©nduidige strategie
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • Via motorische activiteit beide hersenhelften activeren
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • Zo min mogelijk talige rekenactiviteit
 • De koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • Op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie wordt gekeken naar verschillende onderdelen die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten. Zo stellen we het hoeveelheidsbegrip vast, kijken we of het inzicht in de getalstructur voldoende is en bepalen we welke automatiseringstechniek het kind hanteert. Tevens wordt middels een instaptoets het automatiseringsniveau bepaald. 

Jamara leert ook als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zogenaamde ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt. 

Thuis oefenen

Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 tot 10 minuten per keer. Bij Jamara is het de bedoeling dat uw kind eens in de 3 tot 4 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan. Ook kinderen met dyscalculie kunnen via Jamara leren rekenen. En dat met een tijdsinvestering van slechts tien minuten per dag!

De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).