Remedial teaching

Worstelt uw kind met lezen, rekenen, spellen en/of schrijven? Krijgt uw kind extra hulp op school, maar levert dat niets op? De oorzaak van leerproblemen ligt vaak dieper. Individuele begeleiding op maat.

Als basisprocessen niet goed verlopen, staan zij leren in de weg. Door uw kind hierop te testen, pakken we het probleem bij de kern aan. 

De DominantieMatrix test geeft inzicht in de manier waarop uw kind informatie verwerkt, waardoor we erachter komen wat uw kind nodig heeft om optimaal te kunnen leren. Met de DominantieMatrix onderzoekt Praktijk Yarka de persoonlijke leerstijl van uw kind. 

 Om zonder problemen te leren, moet uw kind beschikken over:

  • goed (samen)werkende ogen
  • motorische vaardigheden
  • voldoende lateralisatie ontwikkeling
  • ruimtelijk (in)zicht
  • een ongestoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel
  • vaardigheden om te kunnen automatiseren
  • voldoende getalbegrip en hoeveelheidsbegrip 

Als u graag wilt weten hoe het is gesteld met de taal-, reken- en/of schrijfvaardigheid van uw kind, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.