Beelddenken

Als uw kind moeite heeft met de lesstof op school zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak voor is, bestaat de kans dat uw kind overwegend in beelden denkt (visueel cognitieve stijl). 

Heeft uw kind vaak moeite met:

  • lezen, spelling, rekenen
  • de manier waarop de lesstof wordt aangeboden
  • het tempo
  • concentreren

Ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert overwegend in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechter hersenhelft. De lesstof op school wordt veelal in de woord- en taalvorm aangeboden, waardoor beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden. Wanneer beelddenkers in staat zijn om (een deel van de) lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak enorme stappen maken in hun leerontwikkeling. 

Heeft u het gevoel dat uw kind veel kwaliteiten heeft, maar dat die niet in beeld komen? Bij praktijk Yarka ontdekt uw kind zijn of haar eigen krachten en hoe hij of zij deze kan inzetten bij het leren, zodat uw kind weer met plezier naar school gaat. 

Hoe?

Wilt u weten of uw kind een voorkeur heeft voor de visuele leerstijl / beelddenken? Dan kunt u bij praktijk Yarka een uitgebreid beelddenkonderzoek laten afnemen. 

Praktijk Yarka begeleidt kinderen die voornamelijk in beelden denken (denk aan kinderen met concentratieproblemen, hoogbegaafde kinderen, kinderen met dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, ADD) middels verschillende methoden / technieken, zoals bijvoorbeeld de Beeld en BreinĀ® leerstrategie. Een wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij gebruik wordt gemaakt van taal en beeld. Door gebruik de maken van het talent van een kind en daarbij taal en beeld te gebruiken wordt leren effectiever en leuk! Voor meer informatie over deze methode, klik hier.