Rekenen


Heeft uw kind moeite met rekenen? Ontstaat er een blokkade en gaat uw kind met buikpijn naar school? Moet uw kind lang nadenken over eenvoudige rekensommen en zijn de tafels nog niet geautomatiseerd?

Dan kan Jamara helpen!

Jamara is een rekenaanpak om kinderen en jongeren alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar de school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven, zijn gebaat bij Jamara. 

Meer weten over deze effectieve rekenmethode? 

Aanpak

Soms gaat leren niet vanzelf en wanneer een kind ondanks extra ondersteuning weinig of geen vorderingen maakt, kan het verstandig zijn om eens onder de oppervlakte te kijken naar de onderliggende redenen van het probleem. 

Door gebruik te maken van verschillende testen en onderzoeken gaan we op zoek naar de talenten, mogelijkheden en uitdagingen. Door de meervoudige aanpak wordt een stevige basis gelegd waarop verder gebouwd kan worden.

Afhankelijk van de hulpvraag starten we altijd met een intakegesprek waarin we bepalen wat de hulpvraag is en welke onderzoeken er plaats gaan vinden om het leerprobleem in kaart te brengen. We stellen in overleg een individueel oefenprogramma op. Benodigde materialen geef ik in bruikleen mee.

Start direct met de juiste aanpak!  

Wist u dat..
..als uw kind moeite heeft met rekenen het van belang kan zijn om ook eens te kijken naar de psychomotorische ontwikkeling van uw kind? Het gelijktijdig kunnen aanwijzen en tellen, de telrichting, het kunnen waarnemen van hoeveelheden als geheel alsmede de lateralisatie- en richtingsontwikkeling hebben allemaal invloed op de rekenvaardigheid. 

 

PraktijkYarka Motoriek ReflexMotoriek en reflexen

Problemen met de motoriek zijn lang niet altijd 'aangeboren' en dus onbehandelbaar. Vaak spelen primaire reflexen een rol. Ook problemen met leren of gedrag komen soms voort uit primaire reflexen. Primaire reflexen kunnen een diversiteit aan klachten veroorzaken, maar ook problemen bij het leren of gedragsproblemen veroorzaken. Ook volwassenen hebben soms nog last van actieve primaire reflexen. Via verschillende testen kan praktijk Yarka hierover uitsluitsel geven.

 

Recensie

“Na jarenlang extra instructie en bijlessen in rekenen, wilde Margriet niets meer te maken hebben met rekenen. Ondanks haar inzet ging het rekenniveau niet omhoog. Zelfs hadden we het gevoel dat er meer in zat, maar het kwam er maar niet uit. Uiteindelijk zijn we bij Emma/praktijk Yarka terecht gekomen. Kernpunt van haar aanpak is dat ze verder kijkt dan wat er speelt. Ze kijkt naar het kind achter het probleem. Zo liet ze Margriet verschillende testjes/oefeningen doen en daaruit bleek dat Margriet veel moeite had om haar lichaam ontspannen te bewegen, balans was moeilijk, schrijfmotoriek ook. We zijn begonnen met het aanpakken van de voorwaarden om tot rekenen te komen. Margriet kreeg oog- en bewegingsoefeningen mee naar huis. Daarnaast begonnen we met de basis van het rekenen. Ze mocht weer met blokken en vingers rekenen. Ze zit nu in groep 8 en rekent bijna op het niveau van haar groep. Maar wat nog belangrijker is, ze heeft weer plezier in rekenen!” 
Lisanne (moeder van Margriet)