Spelling

PraktijkYarka SpellingFouten maken tijdens het schrijven, gebeurt doordat een kind de structuur van de taal niet herkent en daardoor heel veel gaat nadenken. Zodra het schrijfproces meer is geautomatiseerd, zie je de fouten verdwijnen.

Aanpak

Soms gaat leren niet vanzelf en wanneer een kind ondanks extra ondersteuning weinig of geen vorderingen maakt, kan het verstandig zijn om eens onder de oppervlakte te kijken naar de onderliggende redenen van het probleem. 

Door gebruik te maken van verschillende testen en onderzoeken gaan we op zoek naar de talenten, mogelijkheden en uitdagingen. Door de meervoudige aanpak wordt een stevige basis gelegd waarop verder gebouwd kan worden.

Afhankelijk van de hulpvraag starten we altijd met een intakegesprek waarin we bepalen wat de hulpvraag is en welke onderzoeken er plaats gaan vinden om het leerprobleem in kaart te brengen. We stellen in overleg een individueel oefenprogramma op. Benodigde materialen geef ik in bruikleen mee.

Tijdens de eerste sessie wordt bekeken welke leermethode passend is. Ik maak gebruik van diverse methodieken (o.a. KWeC methode, Beeld en BreinĀ® methode, abcTaal.nl) zodat de begeleiding volledig afgestemd kan worden op de behoefte van het kind. 

Start direct met de juiste aanpak!

 

Wist u dat..

..als uw kind moeite heeft met de lesstof op school zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak voor is, de kans bestaat dat uw kind overwegend in beelden denkt (visueel cognitieve stijl)? De lesstof op school wordt veelal in de woord- en taalvorm aangeboden, waardoor beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden.

Praktijk Yarka gaat met de beelddenker aan de slag met de methode Ik leer anders; een praktische methode waarbij het kind leert om zijn gave (het denken in beelden) in te zetten bij het verwerken en onthouden van informatie. Meer informatie over deze methode leest u hier.

Is uw kind een beelddenker? Ontdek het door bij Praktijk Yarka een uitgebreid beelddenkonderzoek af te nemen. Neem contact op.

 

PraktijkYarka MotoriekReflex spellingMotoriek en reflexen

Problemen met de motoriek zijn lang niet altijd 'aangeboren' en dus onbehandelbaar. Vaak spelen primaire reflexen een rol. Ook problemen met leren of gedrag komen soms voort uit primaire reflexen. Primaire reflexen kunnen een diversiteit aan klachten veroorzaken, maar ook problemen bij het leren of gedragsproblemen veroorzaken. Ook volwassenen hebben soms nog last van actieve primaire reflexen. Via verschillende testen kan praktijk Yarka hierover uitsluitsel geven.