Spelling

PraktijkYarka SpellingFouten maken tijdens het schrijven, gebeurt doordat een kind de structuur van de taal niet herkent en daardoor heel veel gaat nadenken. Zodra het schrijfproces meer is geautomatiseerd, zie je de fouten verdwijnen.

Aanpak

Soms gaat leren niet vanzelf en wanneer een kind ondanks extra ondersteuning weinig of geen vorderingen maakt, kan het verstandig zijn om eens onder de oppervlakte te kijken naar de onderliggende redenen van het probleem. 

Door gebruik te maken van verschillende testen en onderzoeken gaan we op zoek naar de talenten, mogelijkheden en uitdagingen. Door de meervoudige aanpak wordt een stevige basis gelegd waarop verder gebouwd kan worden.

Afhankelijk van de hulpvraag starten we altijd met een intakegesprek waarin we bepalen wat de hulpvraag is en welke onderzoeken er plaats gaan vinden om het leerprobleem in kaart te brengen. We stellen in overleg een individueel oefenprogramma op. Benodigde materialen geef ik in bruikleen mee.

Tijdens de eerste sessie wordt bekeken welke leermethode passend is. Ik maak gebruik van diverse methodieken, zodat de begeleiding volledig afgestemd kan worden op de behoefte van het kind. 

Start direct met de juiste aanpak!

 

Wist u dat..
...uit onderzoek blijkt dat leerlingen die aangeven auditief, visueel of kinesthetisch (doen, aanraken) te zijn ingesteld, in de praktijk, afhankelijk van het soort opdracht, verschillende leerstijlen toepassen en niet slechts de door hen aangegeven leerstijl. Het daarom zinvol is om de lesstof voor leerlingen aan te bieden op een manier die aansluit bij de behoefte van het kind en waarbij zoveel mogelijk zintuigen betrokken zijn.

PraktijkYarka MotoriekReflex spellingMotoriek en reflexen

Problemen met de motoriek zijn lang niet altijd 'aangeboren' en dus onbehandelbaar. Vaak spelen primaire reflexen een rol. Ook problemen met leren of gedrag komen soms voort uit primaire reflexen. Primaire reflexen kunnen een diversiteit aan klachten veroorzaken, maar ook problemen bij het leren of gedragsproblemen veroorzaken. Ook volwassenen hebben soms nog last van actieve primaire reflexen. Via verschillende testen kan praktijk Yarka hierover uitsluitsel geven.