Therapiehonden

In overleg met ouder(s) kan een therapiehond worden ingezet bij de begeleiding teneinde het kind te motiveren en te ondersteunen. 

Honden zijn roedeldieren en hebben behoefte aan contact, interactie en communicatie. Zij communiceren door middel van hun lichaamstaal en roepen door hun gedrag genegenheid op bij het kind. 

De hond reageert direct en spontaan op de verbale en non-verbale communicatie van het kind. Daardoor fungeert de hond als een spiegel voor het gedrag van het kind. De hond laat zien hoe het kind zich voelt en hoe het met anderen omgaat.

Het werken met de hond is laagdrempelig, leuk en tegelijkertijd heel verhelderend. Door kleine veranderingen aan te brengen in de communicatie naar de hond, leert het kind welke gedragingen effectief zijn en welke niet.

 Hondenpootje