2Hands4Kids Typen

Leren typen voor kinderen met een uitdaging

Nu is er 2Hands4Kids Typen, een lesmethode waarbij kinderen functioneel en blind leren typen op de computer. Deze lesmethode is geschikt voor alle kinderen, maar speciaal ontwikkeld voor kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben. Denk hierbij aan kinderen met fijn motorische problemen, dyslexie, dyspraxie of autisme.

Tijdens de cursus wordt volop rekening gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen informatie tot zich nemen. In de lesmethode zijn verschillende leerstijlen verwerkt: visueel, auditief, tactiel, proprioceptie, geheugen, redeneren, voorstellingsvermogen, ...... Al deze leerstijlen worden op een speelse en gevarieerde manier ingezet bij het koppelen van de letters aan de juiste vingers. Pas wanneer deze koppeling geautomatiseerd is, gaan kinderen hun snelheid verhogen.

Naast het aanleren van het geautomatiseerde typen komen tevens enkele belangrijke spellingregels aan de orde. Door een aangepaste achtergrondkleur en lettertype uitermate geschikt voor kinderen met lees- en/of spellingmoeilijkheden. Vanzelfsprekend is de 2Hands4Kids Typen methode ook geschikt voor kinderen zonder leeruitdagingen.

Hoewel de lessen in kleine groepjes (maximaal 4 kinderen) worden gegeven, gaat deze lesmethode uit van een unieke individuele psychomotorische aanpak.

Wilt u meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie.